Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2018
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

ต้นทุนค่าขนส่ง (Transportation Cost) ปัจจัยสำคัญๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่ตั้ง เป็นกิจกรรมการผลิตที่ให้ความสำคัญกับต้นทุนค่าขนส่ง และต้นทุนดังกล่าวก็ง่ายที่จะเปรียบเทียบในเชิงปริมาณ โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าขนส่งสูง (ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิตหรือผลผลิต) เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของผลผลิตขั้นสุดท้าย มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญที่สุดกับต้นทุนค่าขนส่ง ซึ่งเราอาจเรียกกิจกรรมประเภทนี้ว่าเป็น กิจกรรมที่ผูกพันกันการขนส่ง (Transportation Oriented)
ต้นทุนค่าขนส่งรวมจะเท่ากับต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบมายังหน่วยผลิตหรือ ต้นทุนรวบรวมปัจจัย (Assembly Cost) บวกกับ ต้นทุนการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดหรือ ต้นทุนกระจายสินค้า (Distribution Cost) ถ้าค่าขนส่งปัจจัยการผลิตต่ำกิจการก็มักตั้งอยู่ที่แหล่งปัจจัยการผลิต แต่ถ้าค่าขนส่งผลผลิตต่ำกิจการก็จะเลือกที่ตั้งที่ตลาด

 
รูปภาพของ โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล
ที่มา : https://www.facebook.com/logistics2014

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก