Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

November 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
December 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

55ELN VDO Module 1.2 ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการพัฒนาแนวคิดของการจัดการโซ่อุปทาน

55ELN-Module 1 : การจัดการโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

E-Learing Logistics 2555 หลักสูตรการพัฒนาการเรียนรู้ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง

(E-Learing Logistics 2555)

Module 1 : การจัดการโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

1.2 ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อการพัฒนาแนวคิดของการจัดการโซ่อุปทาน

..... 

----------------------------------------------------------------

 

สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.logistics4u.org ที่นั่นจะมีเรื่องราวความรู้ที่เพิ่มเติมตลอดเวลานะครับ

โครงการจัดทำเครื่องมือพัฒนาการเรียนรู้ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง

----------------------------------- 

 


 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก