Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

November 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
December 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

56LSC-01 VDO Logistics Showcase 2556 ครั้งที่ 1 โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การบรรยายหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจและการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยเพื่อ เตรียมพร้อมสู่ AEC”

โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’56 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 56LSC-01 Logistics showcase 2556 ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

การบรรยายหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจและการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยเพื่อ เตรียมพร้อมสู่ AEC”

โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

การบรรยายหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจและการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยเพื่อ เตรียมพร้อมสู่ AEC” 1/3

การบรรยายหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจและการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยเพื่อ เตรียมพร้อมสู่ AEC” 2/3

การบรรยายหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจและการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยเพื่อ เตรียมพร้อมสู่ AEC” 3/3

-------------------------------

ที่มา

กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’56 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 56LSC-01 Logistics showcase 2556 ครั้งที่ 1

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม www.logistics.go.th / www.youtube.com/logistics2012

-------------------------------

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก