Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

September 2017
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

60LOF-ALL สรุปรวมวารสาร Logistics Forum ปี 2560

-----------------------------------------

เล่มที่ เดือน รายละเอียดในเล่ม
38 มกราคม-กุมภาพันธ์ Logistics Forum ฉบับที่ 38 ปี 2560 มกราคม-กุมภาพันธ์
    สวัสดีปีใหม่ 2560 พลิกโฉมโครงสร้างใหม่ รับอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
    การกำหนดแผนที่นําทางเทคโนโลยี (Technology Road Mapping: TRM)
    การพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
    เพิ่มความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการด้วยระบบ ERP
39 มีนาคม-เมษายน Logistics Forum ฉบับที่ 39 ปี 2560 มีนาคม-เมษายน
    กระทรวงอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมไทย
    บี.เอ็น. บราเดอร์ พลังคนผสานเทคโนโลยี พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด
    การจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืนในยุคประเทศไทย 4.0
    วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)
40 พฤษภาคม-มิถุนายน Logistics Forum ฉบับที่ 40 ปี 2560 พฤษภาคม-มิถุนายน
    Logistics & Local Economy พลังในการขับเคลื่อนภูมิภาค
    ผู้ผลิตกาวซีเมนต์ ตรา จระเข้ เติบโตด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ
    Benchmarking : เครื่องมือสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ
    การค้นหาปัญหาและจัดทำแผนงาน (Problem Recognition) เพื่อพัฒนาระบบงานในองค์กร
41 กรกฏาคม-สิงหาคม

Logistics Forum ฉบับที่ 41 ปี 2560 กรกฎาคม-สิงหาคม

    ยกระดับอุตสาหกรรมยาไทยให้ทัดเทียมสากล ด้วยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
    ทำน้อย แต่ได้มาก (Do less, Get more) ด้วย Logistics
    การศึกษาความเหมาะสม การออกแบบแผนงาน และการคัดเลือกผู้ทำโครงการ
42 กันยายน-ตุลาคม  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  “ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมไทยด้วยบริบท 4.0”
     บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด เตรียมการลงทุนอย่างรอบรู้ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับองค์กร
     UN/LOCODE รหัสสถานที่เพื่อการเชื่อมโยงการค้าและการขนส่งสินค้าไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก
     การวิเคราะห์ ออกแบบ และการพัฒนาทดสอบระบบ
43 พฤศจิกายน-ธันวาคม  
     
     
     

.

สนใจดูเอกสาร Logistics Forum ทั้งหมดคลิกที่นี่

http://logistics.go.th/index.php/en/news-article/bol-lof-logistics-forum 

-----------------------------------------

ที่มา www.logistics.go.th

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก