Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

June 2019
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

ท๊อปโกลด์ โปรดักส์ แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง เปลี่ยนจากกระบวนการที่คุ้นเคย สู่กระบวนการใหม่ที่เป็นมาตรฐาน

ยกระดับการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต

คุณชณัฏฐพนธ์ กลีบพุทธินารถ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ท๊อปโกลด์ โปรดักส์ แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

            ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด ทุกคนคงต้องการให้กระบวนการทำงานของตนเองนั้น “ง่าย” “เร็ว” และ “ดี” คนที่มีประสบการณ์ทำงานเดิมๆ มาเป็นเวลานานอาจจะคิดหาหนทางในการทำงานให้ง่ายและเร็วขึ้น ซึ่งฟังดูก็เหมือนจะเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็อาจจะไม่เสมอไป เพราะในกระบวนการทำงานระดับบริษัทที่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ ความง่ายในการทำงานของหน่วยงานหนึ่ง อาจจะหมายถึงความยุ่งยากซับซ้อนในการทำงานที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานอื่นๆ ก็เป็นได้ ซึ่งประเด็นปัญหานี้เกิดขึ้นกับหลายๆ กิจการ รวมถึง บริษัท ท๊อปโกลด์ โปรดักส์ แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ผู้บริหารจึงตัดสินใจนำเอาระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) มาใช้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างมาตรฐานในการทำงานใหม่ทั้งองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ

                คุณชณัฏฐพนธ์ กลีบพุทธินารถ กรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงความเป็นมาของ ท๊อปโกลด์ โปรดักส์ แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง ว่า “เราเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2547 โดยเป็นการต่อยอดขยายกิจการมาจาก บริษัท มงคลชัย บรรจุภัณฑ์ จำกัด ที่ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2544 สินค้าที่เราผลิต ได้แก่ กล่องลูกฟูก กล่องพลาสติก วัสดุกันกระแทก โฟม PE PU และ PS โดยมีลูกค้าหลักๆ คือโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยเราสามารถผลิตงานได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถทำงานตามความต้องการเฉพาะ หรือ Made to Order ได้”

               ด้วยความที่ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง จึงเคยเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมร่วมกับกองโลจิสติกส์มาก่อน เมื่อทราบว่ากองโลจิสติกส์ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการคลังสินค้า (WMS) ประจำปี 2560 ผู้บริหารจึงไม่ลังเลที่จะนำบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

                “บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการคลังสินค้า (WMS) ในช่วงต้นปี 2560 และปิดโครงการไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดย ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้าให้คำปรึกษาโดยได้ศึกษากระบวนการการจัดการคลังสินค้าปัจจุบัน และสำรวจพื้นที่แนะนำการจัดทำแผนผังกระบวนการทางธุรกิจ ออกแบบแผนผังคลังสินค้าและการไหลสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ออกแบบโครงสร้างรหัสสินค้ารหัสบาร์โค้ด จัดทำมาตรฐานเอกสารการบ่งชี้มาตรฐานการจัดเก็บสินค้า การหยิบและการจ่ายสินค้า สร้างข้อกำหนดความต้องการใช้โปรแกรมประยุกต์จัดทำเอกสารกำกับงาน แนวทางสรรหา กระบวนการคัดเลือก และประเมินซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการติดตั้ง  WMS พร้อมทั้งประเมินต้นทุนและความคุ้มค่าการพัฒนาระบบ

               ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการเราก็มีระบบการทำงานที่เคยทำกันมาตามประสบการณ์ ซึ่งก็มีปัญหาหลายๆ อย่าง เช่นเรื่องง่ายๆ เลยคือเรื่อง “ชื่อ” สินค้าประเภทกล่องก็จะหน้าตาเหมือนกันหมด เราก็จะเรียกชื่อสินค้าตามลูกค้า เช่น สินค้า A หรือ สินค้าBแต่พนักงานในสายการผลิตมักจะตั้งชื่อสินค้าเองตามชื่อลักษณะงานที่ใช้สินค้า เช่น กล่องใส่กีต้าร์ เรียก กีต้าร์ เป็นต้น ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานภายในแต่ละส่วนของบริษัท เกิดปัญหาด้านการจัดเก็บทำให้หลายครั้งหาสินค้าไม่เจอว่าอะไรอยู่ตรงโซนไหนเพราะไม่ได้มีการกำหนดระบบ Code ของสินค้าอย่างชัดเจน เป็นต้น”

                หลังจากรับทราบถึงประเด็นปัญหาต่างๆ และโอกาสในการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงาน จึงนำมาสู่โครงการปรับปรุงระบบการทำงานในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การปรับ Workflow ในการทำงาน จากเดิมที่มีความซับซ้อน ต้องขนย้ายวัตถุดิบและสินค้ากลับไปกลับมา ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม่จำเป็น ก็ได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้การไหลของวัตถุดิบและสินค้ารวดเร็วขึ้น การปรับปรุงฉลากบ่งชี้ (Label) ของแต่ละแผนกให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยการระบุ Code ใหม่ให้ตรงกัน สามารถแสดงชื่อสินค้า วันที่ผลิต จำนวน และผู้ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน การปรับปรุงระบบ Tag จากเดิมที่ต้องใช้คนตัดTag กระดาษทีละใบ ก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องพิมพ์ที่สามารถลอกแผ่น Tag ออกทีละใบได้เลย ทำให้สะดวกรวดเร็วกว่าเดิมหลายเท่า และการนำโปรแกรม ERP มาใช้ในระบบการทำงานของบริษัทฯ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการติดตั้ง และการพัฒนาปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการ และสภาพการทำงานของบริษัทฯ ให้มากที่สุด ซึ่งตัวเลขประมาณการในการลดต้นทุนหลังจากเริ่มดำเนินโครงการทั้งหมดอยู่ที่ 9.3 ล้านบาทต่อปี

                “ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานจากแบบเดิมที่พนักงานคุ้นเคยสู่ระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน เราได้ชี้แจงให้หัวหน้างานทราบว่าเราจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อให้นำไปไปถ่ายทอดกับทีมอีกต่อหนึ่ง โดยพยายามสื่อสารว่าสิ่งนี้จะทำให้เขาทำงานง่ายขึ้น เหนื่อยน้อยลง เอาข้อดีของระบบไปบอกเขา เพื่อให้พนักงานรู้ว่าการปรับเปลี่ยนนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเขา พนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการทำงานในครั้งนี้ ทั้งในส่วนพนักงานคลังสินค้า ฝ่ายจัดเก็บ รวมถึงฝ่ายสำนักงาน”

                “การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนจากสิ่งเดิมๆ ที่เราเคยทำกันมาให้เป็นระบบมากขึ้น ผมรู้สึกพึงพอใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการที่ให้ทั้งประโยชน์และความรู้ และผมคิดว่าการพัฒนาระบบการทำงานด้วยระบบสารสนเทศเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะเป็นการเชื่อมโยงการทำงาน และการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ทั้งหมด ซึ่งทำให้การทำงานง่ายขึ้น ผมจึงอยากให้ผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ได้มาร่วมโครงการดีๆ อย่างนี้ เพื่อการปรับปรุงระบบการทำงาน และระบบสารสนเทศภายในองค์กรของท่านให้ดียิ่งขึ้น” คุณชณัฏฐพนธ์ กล่าวสรุป

     นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการกองโลจิสติกส์ ได้กล่าวถึงการดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: WMS)” ดังนี้

     กองโลจิสติกส์ เริ่มดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: WMS) มาตั้งแต่ปี 2555-ถึงปีปัจจุบัน โดยสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการเข้าวินิจฉัยศักยภาพสำหรับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการปีละ 15 ราย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านโลจิสติกส์จะเข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง เพื่อทำการวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงสาเหตุ ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและปรับปรุง ตลอดจนเตรียมความพร้อมการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) วิเคราะห์ความต้องการระบบ WMS (Software Requirements Specification: SRS) รวมทั้งแนะนำกระบวนการสรรหาคัดเลือก และประเมินซอฟต์แวร์ และผู้ให้บริการติดตั้งโปรแกรม (Implementer) ที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ ผลความสำเร็จของโครงการตลอด 5 ปีที่ผ่านมา สามารถทำให้เกิดการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีระบบ WMS จำนวน 115 ราย ลดต้นทุนโดยรวมได้ 2,263.55 ล้านบาท และสนับสนุนติดตั้งระบบ WMS จำนวน 23 ราย ให้สามารถดำเนินการติดตั้งและใช้ระบบ WMS (Go Live) ได้สำเร็จ

     โดยในปี 2560 เราได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ ในการส่งเสริมการใช้ระบบ WMS ได้เป็นจำนวน 15 ราย สามารถลดต้นทุนรวมได้ถึง 412.83 ล้านบาท ค่ะ

 

Add comment


Security code
Refresh

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก