Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2017
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
August 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

BOL-HR บุคคลากรสำนักโลจิสติกส์ ในอดีต

Display # 
Title Created Date Hits
สนธยา พึ่งสุข กลุ่มพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 31 January 2017 1136
วัฒนา เพิ่มพูลทวีทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมโลจิสติกส์องค์กร 30 November 2016 1785
ชนิตา วงศ์อภัย (ย้ายไปเป็นอาจารย์) 20 April 2016 1638
อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ (ย้ายไปเป็นรองอธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 30 November 2015 2999
อรอุมา ซื่อสัตย์ กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ 07 August 2015 492
วีรวัตน์ เติมสันติกุล กลุ่มนโยบายและประสานเครือข่าย 07 August 2015 481
สุกรี วงศ์ทอง ฝ่ายบริหารทั่วไป (เกษียณราชการ ปี 2557) 30 September 2014 868
สุภัทร คำศิริ ฝ่ายบริหารทั่วไป 12 June 2013 1181
อนวัชชา อินทรสอาด (ลาออกย้ายไปบรรจุราชการสุโขทัย) 24 March 2013 805
ชินพงศ์ ก้องเมธีกุลรัตน์ เกษียณปี 2559 24 March 2013 1254
นายมนตรี ธรรมาภิรมย์ (เกษียณราชการ ปี 2557) 24 March 2013 1115
ธีรวัฒน์ ทองรักษ์ (ย้ายไปเขต สุราษฎร์ธานี) 24 March 2013 1848

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก