Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

July 2019
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
August 2019
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

LPI โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center: LSIC)

Display # 
Title Created Date Hits
59LPI ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center: LSIC) ปี 2559 24 December 2015 2418
การพัฒนาเว็บไซต์ www.scllpi.org ให้บริการข้อมูลโครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ 03 August 2015 1717
กสล. ประชุมกลุ่มที่ปรึกษาโครงการ 58 LPI ที่ ห้องประชุมกรมฯ 02 July 2015 1777
สัมมนา ILPI เรื่อง วัดได้ บริหารได้ กำไรอย่างยั่งยืน 18 June 2015 2979
สำนักโลจิสติกส์ร่วมกิจกรรมงาน Kickoff กับบริษัท เบทาโกร และกลุ่มบริษัทในเครือ เพื่อพัฒนาข้อมูล ILPI 15 June 2015 3064
58LPI อบรมระบบประเมินตัวชี้วัดโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม www.ilscic.org 03 April 2015 2421
สัมมนาเปิด คก 58lpi การใช้ข้อมูลเป็น เห็นกำไร ด้วย ILPI 02 April 2015 2247
57LPI-TEvalutSum-สรุปข้อมูลรายงานโครงการทั้งหมด ------------------------------------------------ 01 January 2015 2461
57LPI-T1005 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 31 December 2014 2365
57LPI-T100501 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และบทสรุปสำหรับผู้บริหาร 30 December 2014 2250
57LPI-T100503 เอกสารเผยแพร่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพซัพพลายเชนภาคอุตสาหกรรมการผลิต แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 30 December 2014 2375
57LPI-T100502 รายงานผลการดำเนินงาน รายสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการปี 2557 30 December 2014 2144
57LPI-T1004 (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ 01 December 2014 2347
57LPI-T1003 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 15 September 2014 2388
งานสัมมนาเปิด "โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์" 09 July 2014 2801
57LPI-T1002 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 30 June 2014 2388
57LPI-T1001 งวดที่ 1 Inception Report 15 May 2014 2615
57LPI-T1000B เอกสารการเซ็นต์สัญญา 30 April 2014 2277
57LPI รายชื่อที่ปรึกษาปี 2557 04 April 2014 2209
56LPI-TEvalutSum-สรุปข้อมูลรายงานโครงการทั้งหมด ------------------------------------------------ 01 March 2014 2930
รายงานผลการสัมมนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนดี ..รุกขยายฐานการผลิตเพิ่มกำไรเท่าตัว วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 8.30-17.00 น. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 28 February 2014 3708
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนดี...รุกขยายฐานการผลิตเพิ่มกำไรเท่าตัว" 27 February 2014 4626
56LPI สรุปรายงานประจำเดือนโครงการ 01 December 2013 2135
56LPI ประชุมสัมมนาปิดโครงการ 30 November 2013 2091
56LPI งวดที่ 4 ส่ง Final Report 30 November 2013 2226
56LPI รายงานสรุปโครงการ LPI ประจำเดือน สิงหาคม 2556 30 August 2013 2183
56LPI งวดที่ 3 ส่ง รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 30 August 2013 2170
56LPI การสัมมนาเชิงปฏิับัติการ "ระบบการประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ On Line" 02 August 2013 1836
56LPI รายงานสรุปโครงการ LPI ประจำเดือน กรกฏาคม 2556 31 July 2013 1757
56LPI รายงานสรุปโครงการ LPI ประจำเดือน มิถุนายน 2556 30 June 2013 1795
56LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 30 June 2013 1567
56LPI MOU-2013-LPI โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center: LSIC) 11 June 2013 2360
56LPI งวดที่ 2 ส่ง รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 31 May 2013 2083
56LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 100 ราย 30 May 2013 2307
56LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 10 ราย 30 May 2013 2212
56LPI การประชุมนำเสนอแผนดำเนินงาน (Action Plan) ของโครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (LSIC) ปี 2556 ครั้งที่ 1 01 May 2013 3128
56LPI ประชุมสัมมนาเปิดโครงการ 01 May 2013 2242
56LPI งวดที่ 1 ส่ง Inception Report 15 April 2013 2199
56LPI เอกสารการเซ็นต์สัญญา 01 April 2013 2042
56LPI กิจกรรมการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา Web Application ระบบประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (http://lpi.dpim.go.th) สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในกลุ่ม (Best in Class) 01 September 2012 1884
55LPI ประชุมสัมมนาปิดโครงการ (3) 30 November 2011 1714
55LPI งวดที่ 4 ส่ง Final Report 30 November 2011 1504
55LPI-TEvalutSum-สรุปข้อมูลรายงานโครงการทั้งหมด---------------------------------------- 01 September 2011 2550
55LPI งวดที่ 3 ส่ง รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (3) 30 August 2011 1824
55LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 30 June 2011 1553
55LPI งวดที่ 2 ส่ง รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 31 May 2011 1670
55LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 30 May 2011 1555
55LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 30 May 2011 1641
55LPI ประชุมสัมมนาเปิดโครงการ 01 May 2011 1775
55LPI งวดที่ 1 ส่ง Inception Report 15 April 2011 2087

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก