Get Adobe Flash player
ThaiEnglish (UK)
HOT NEWS

ค้นหาข้อมูลในเว็ป Logistics

ปฎิทินกิจกรรม

November 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
December 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

LPI โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center: LSIC)

Display # 
Title Created Date Hits
59LPI ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center: LSIC) ปี 2559 24 December 2015 1481
การพัฒนาเว็บไซต์ www.scllpi.org ให้บริการข้อมูลโครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ 03 August 2015 998
กสล. ประชุมกลุ่มที่ปรึกษาโครงการ 58 LPI ที่ ห้องประชุมกรมฯ 02 July 2015 1046
สัมมนา ILPI เรื่อง วัดได้ บริหารได้ กำไรอย่างยั่งยืน 18 June 2015 1857
สำนักโลจิสติกส์ร่วมกิจกรรมงาน Kickoff กับบริษัท เบทาโกร และกลุ่มบริษัทในเครือ เพื่อพัฒนาข้อมูล ILPI 15 June 2015 2127
58LPI อบรมระบบประเมินตัวชี้วัดโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม www.ilscic.org 03 April 2015 1622
สัมมนาเปิด คก 58lpi การใช้ข้อมูลเป็น เห็นกำไร ด้วย ILPI 02 April 2015 1390
57LPI-TEvalutSum-สรุปข้อมูลรายงานโครงการทั้งหมด ------------------------------------------------ 01 January 2015 1594
57LPI-T1005 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 31 December 2014 1471
57LPI-T100501 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และบทสรุปสำหรับผู้บริหาร 30 December 2014 1356
57LPI-T100503 เอกสารเผยแพร่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพซัพพลายเชนภาคอุตสาหกรรมการผลิต แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 30 December 2014 1445
57LPI-T100502 รายงานผลการดำเนินงาน รายสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการปี 2557 30 December 2014 1314
57LPI-T1004 (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ 01 December 2014 1417
57LPI-T1003 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 15 September 2014 1397
งานสัมมนาเปิด "โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์" 09 July 2014 1900
57LPI-T1002 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 30 June 2014 1415
57LPI-T1001 งวดที่ 1 Inception Report 15 May 2014 1590
57LPI-T1000B เอกสารการเซ็นต์สัญญา 30 April 2014 1361
57LPI รายชื่อที่ปรึกษาปี 2557 04 April 2014 1363
56LPI-TEvalutSum-สรุปข้อมูลรายงานโครงการทั้งหมด ------------------------------------------------ 01 March 2014 2197
รายงานผลการสัมมนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนดี ..รุกขยายฐานการผลิตเพิ่มกำไรเท่าตัว วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 8.30-17.00 น. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 28 February 2014 2730
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนดี...รุกขยายฐานการผลิตเพิ่มกำไรเท่าตัว" 27 February 2014 3626
56LPI สรุปรายงานประจำเดือนโครงการ 01 December 2013 1276
56LPI ประชุมสัมมนาปิดโครงการ 30 November 2013 1201
56LPI งวดที่ 4 ส่ง Final Report 30 November 2013 1332
56LPI รายงานสรุปโครงการ LPI ประจำเดือน สิงหาคม 2556 30 August 2013 1337
56LPI งวดที่ 3 ส่ง รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 30 August 2013 1252
56LPI การสัมมนาเชิงปฏิับัติการ "ระบบการประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ On Line" 02 August 2013 1183
56LPI รายงานสรุปโครงการ LPI ประจำเดือน กรกฏาคม 2556 31 July 2013 1118
56LPI รายงานสรุปโครงการ LPI ประจำเดือน มิถุนายน 2556 30 June 2013 1121
56LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 30 June 2013 968
56LPI MOU-2013-LPI โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center: LSIC) 11 June 2013 1493
56LPI งวดที่ 2 ส่ง รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 31 May 2013 1197
56LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 100 ราย 30 May 2013 1343
56LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 10 ราย 30 May 2013 1279
56LPI การประชุมนำเสนอแผนดำเนินงาน (Action Plan) ของโครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (LSIC) ปี 2556 ครั้งที่ 1 01 May 2013 2348
56LPI ประชุมสัมมนาเปิดโครงการ 01 May 2013 1319
56LPI งวดที่ 1 ส่ง Inception Report 15 April 2013 1365
56LPI เอกสารการเซ็นต์สัญญา 01 April 2013 1215
56LPI กิจกรรมการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา Web Application ระบบประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ (http://lpi.dpim.go.th) สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในกลุ่ม (Best in Class) 01 September 2012 1244
55LPI ประชุมสัมมนาปิดโครงการ (3) 30 November 2011 1045
55LPI งวดที่ 4 ส่ง Final Report 30 November 2011 886
55LPI-TEvalutSum-สรุปข้อมูลรายงานโครงการทั้งหมด---------------------------------------- 01 September 2011 1791
55LPI งวดที่ 3 ส่ง รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (3) 30 August 2011 1131
55LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 30 June 2011 924
55LPI งวดที่ 2 ส่ง รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 31 May 2011 981
55LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 30 May 2011 938
55LPI รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 30 May 2011 1020
55LPI ประชุมสัมมนาเปิดโครงการ 01 May 2011 1117
55LPI งวดที่ 1 ส่ง Inception Report 15 April 2011 1276

ข่าวสารบทความสำนักโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักโลจิสติกส์

ข่าวสารบทความ หน่วยงานภายนอก